مقالات

نوامبر 27, 2019
عکاسی به سبک سیاه و سفید

عکاسی به سبک سیاه و سفید

عکاسی به سبک سیاه و سفید عکاسی به سبک سیاه و سفید نوعی عکاسی است که نتیجه آن می تواند خلاقانه و خاص باشد. عکس های […]
نوامبر 26, 2019
فضای منفی در عکاسی

استفاده از فضای منفی در عکاسی – فضای منفی در عکاسی چیست؟

استفاده از فضای منفی در عکاسی – فضای منفی در عکاسی چیست؟ فضای منفی در عکاسی چیزی است که هنگام عکس گرفتن کم تر مورد توجه […]
نوامبر 25, 2019
دوربین کانن برای تازه کارها

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها ( بخش سوم )

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها ( بخش سوم ) عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها نمایندگی تعمیر دوربین کانن […]
نوامبر 24, 2019
دوربین کانن برای تازه کارها

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها ( بخش دوم )

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها ( بخش دوم ) عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها نمایندگی تعمیر دوربین کانن […]