مقالات

نوامبر 16, 2019
دوربین کانن برای تازه کارها

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کار ها ( بخش یکم )

نکته هایی درباره ی عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها عکاسی با دوربین کانن برای تازه کارها یکی از کارهایی که انجام دادن آن با […]
نوامبر 13, 2019
اولین قدم در عکاسی در ساعت آبی

اولین قدم در عکاسی در ساعت آبی عکاسی

اولین قدم در عکاسی در ساعت آبی عکاسی اولین قدم در عکاسی در ساعت آبی عکاسی که تقریبا مهم ترین مساله هم هست اطلاع داشتن از […]
نوامبر 12, 2019
ساعت آبی در عکاسی

ساعت آبی در عکاسی

ساعت آبی در عکاسی ساعت آبی در عکاسی به ساعت هایی قبل از طلوع آفتاب و ساعت هایی بعد از غروب آفتاب می گویند اگر پیش […]
نوامبر 11, 2019
ساعت طلایی در عکاسی

استفاده از ساعت طلایی در عکاسی

استفاده از ساعت طلایی در عکاسی : برای استفاده از ساعت طلایی در عکاسی این چند موقعیت و فن را از طرف نماینگی تعمیرات کانن به […]