مقالات

ژانویه 5, 2020
نکته هایی برای عکاسی در سفر

نکته هایی برای عکاسی در سفر ( بخش سوم )

نکته هایی برای عکاسی در سفر ( بخش سوم ) نکته هایی برای عکاسی در سفر که در چند مقاله اخیر تعمیر دوربین کانن به آن […]
ژانویه 4, 2020
نکته هایی برای عکاسی در سفر

نکته هایی برای عکاسی در سفر ( بخش دوم )

نکته هایی برای عکاسی در سفر ( بخش دوم ) در صورتی که به عکاسی علاقه مند هستید و زیاد سفر می کنید نکته هایی برای […]
ژانویه 1, 2020
نکته هایی برای عکاسی در سفر

نکته هایی برای عکاسی در سفر

نکته هایی برای عکاسی در سفر نکته هایی برای عکاسی در سفر که ممکن است به شما کمک کند: بیدار شدن صبح زود اولین نکته برای […]
دسامبر 31, 2019
مشکل در لنز دوربین

وجود مشکل در لنز دوربین یکی از دلیل های نادر تار شدن عکس

وجود مشکل در لنز دوربین یکی از دلیل های نادر تار شدن عکس در صورتی که یک مشکل در لنز دوربین وجود داشته باشد و ممکن […]