دید خوب در عکاسی

سپتامبر 18, 2019
عکس برداری

پنج موردی که در عکس برداری اهمیت ویژه ای دارد ( بخش دو )

پنج موردی که در عکس برداری اهمیت ویژه ای دارد ( بخش دو ) عکس برداری یا به عبارتی عکاسی مانند بقیه شاخه های هنر نیازمند […]
سپتامبر 16, 2019
عکس برداری

پنج موردی که در عکس برداری اهمیت ویژه ای دارد ( بخش یک )

پنج موردی که در عکس برداری اهمیت ویژه ای دارد : عکاسی از آن هنرهایی است که ممکن است افراد بسیای به آن علاقه داشته باشند […]