کاربرد فلش دوربین

اکتبر 23, 2019
فلش خارجی external flash

فلش خارجی external flash

فلش خارجی external flash فلش خارجی external flash را شرکت هایی که دوربین های عکاسی هم تولید می کنند یا شرکت هایی که لوازم جانبی عکاسی […]
اکتبر 22, 2019
کاربرد فلش دوربین

کاربرد فلش دوربین در عکاسی چیست؟

کاربرد فلش دوربین در عکاسی چیست؟ مهم ترین و اصلی ترین کاربرد فلش دوربین در عکاسی این است که فلش در حقیقت منبعی است برای ایجاد […]